Säännöt

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä varausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään klo 15 alkaen. Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hostellin tiloihin. Hostellilla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hostellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hostelliin ja/tai huoneisiin sisäänpääsyyn vaadittavia avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa.

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hostel Villa Kemi ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hostellissa majoittuvien henkilöiden on noudatettava vierailunsa aikana hostellin järjestyssääntöjä.

Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hstellin asiakkaita tai hostellin läheisyydessä asuvia. Jos huoneessa majoittuvat henkilöt käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten toimivat järjestyssääntöjen tai näiden varausehtojen vastaisesti, heidät voidaan välittömästi poistaa hostellista. Jos huoneessa majoittuva henkilö tai henkilöt joudutaan poistamaan hostellista jonkun edellä mainitun syyn johdosta, Asiakkaalla ei ole oikeutta huoneesta suoritetun maksun palautukseen tai muihinkaan korvauksiin.

Tupakointi (myös sähkötupakan käyttö) ja avotulen teko (ml. kynttilöiden polttaminen) huoneissa ja muissa hostellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Lemmikkieläinten tuominen hotellin tiloihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut henkilö on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut. Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai aiheettomasti tehdyistä hälytyksistä aiheutuvat hälytys-, siivous- ja muut kulut maksaa kokonaisuudessaan niiden aiheuttaja ja viime kädessä asiakas.


HOSTEL VILLA KEMIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MAJOITTUJILLE

Yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Villa Kemissä majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hostellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä.

Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hostellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

  1. Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hostellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hostellin asukkaita tai hostellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.
  2. Hostellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa. Hostellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hostellin tiloihin on kielletty.
  3. Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.
  4. Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hostellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.
  5. Asiattomien henkilöiden päästäminen hostellin tiloihin on kielletty. Hostellin ulko-ovet sekä hostellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hostellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hostellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.
  6. Majoittujalle annettuja avainkoodeja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa tai antaa ulkopuolisen tietoon.
  7. Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hostellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita.
  8. Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hostellin yleisissä tiloissa on kameravalvonta. Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Villa Kemin henkilökuntaa.