Ehdot

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä varausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään klo 15 alkaen. Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hostellin tiloihin. Hostellilla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hostellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hostelliin ja/tai huoneisiin sisäänpääsyyn vaadittavia avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa.

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 11.00 mennessä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hostel Villa Kemi ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.


 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hostellissa majoittuvien henkilöiden on noudatettava vierailunsa aikana hostellin järjestyssääntöjä.

Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hstellin asiakkaita tai hostellin läheisyydessä asuvia. Jos huoneessa majoittuvat henkilöt käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten toimivat järjestyssääntöjen tai näiden varausehtojen vastaisesti, heidät voidaan välittömästi poistaa hostellista. Jos huoneessa majoittuva henkilö tai henkilöt joudutaan poistamaan hostellista jonkun edellä mainitun syyn johdosta, Asiakkaalla ei ole oikeutta huoneesta suoritetun maksun palautukseen tai muihinkaan korvauksiin.

Tupakointi (myös sähkötupakan käyttö) ja avotulen teko (ml. kynttilöiden polttaminen) huoneissa ja muissa hostellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. 
 

HOSTEL VILLA KEMIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MAJOITTUJILLE

Yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Villa Kemissä majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hostellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä.

Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hostellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

  1. Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hostellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hostellin asukkaita tai hostellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.

  2. Hostellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa. Hostellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hostellin tiloihin on kielletty.

  3. Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

  4. Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hostellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.

  5. Asiattomien henkilöiden päästäminen hostellin tiloihin on kielletty. Hostellin ulko-ovet sekä hostellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hostellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hostellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

  6. Majoittujalle annettuja avainkoodeja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa tai antaa ulkopuolisen tietoon.

  7. Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hostellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita.

  8. Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hostellin yleisissä tiloissa on kameravalvonta. Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Villa Kemin henkilökuntaa.


 

MAJOITTUJAN VASTUU

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Hostel Villa Kemi ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hostellille (mukaan lukien rajoituksetta yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), toisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle asiakkaan, majoittujan tai näiden muun hostellin tiloihin päästämän henkilön huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan asiakkaalta.


 

HOSTEL VILLA KEMIN VASTUU

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä Hostel Villa Kemin henkilökunnalle (puh. 0400 7000016) viipymättä virheen havaittuaan, jotta hostellilla on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen kestäessä. Hostel Villa Kemi ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä mainitulla tavalla.

Jos Asiakas on saapunut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, Hostel Villa Kemi pyrkii ilman lisäkustannuksia hankkimaan asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen. Mikäli Villa Kemi ei voi ollenkaan tarjota asiakkaan varaamaa majoitusta sovitulla tavalla, asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Villa Kemin vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut varausehtojen voimassaolevaan versioon. Hostel Villa Kemi pidättää oikeuden näiden varausehtojen muutoksiin ja pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla

PERUUTUSEHDOT:


Seuraavat säännöt pätevät, elleivät sopimuskumppani ja hostelli ole ilmoittaneet ja sopineet muista erityisistä peruuttamisehdoista.

 

Ryhmä on isompi kuin neljä henkeä.

 

Peruutusehdot: (50%/100%) 

5-9 osallistujaa tai huonevuorokautta

10-14 osallistujaa tai huonevuorokautta 

15-26 osallistujaa tai huonevuorokautta 

27-50 (tai enemmän) osal­lis­tu­jaa tai huo­ne­vuo­ro­kaut­ta 

 

15 vrk/7vrk

30 vrk/14vrk

42 vrk/30vrk

56 vrk/30vrk

 

 

Peruutus ja saapumatta jättäminen :

Asiakas voi peruuttaa huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 18:00 varausta edeltävänä päivänä.
Tämä koskeen vain hostelliin suoraan tehtyjä varauksia. Nämä kotisivut tomivata Booking.com pohjaisesti, joten
kotisivujen kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan bookingin peruutusehtoja.
Useampaa yötä tai useamman huoneen varauksen asiakas voi peruutta kustannuksitta 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. ( Poikkeukset yllä taulukossa)
Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50% varauksen arvosta.
Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä tai huonetta koskevan varauksen alle 7 vuorokautta ennen alkamispäivää, veloitetaan koko varauksen arvo. ( Poikkeukset yllä taulukossa)

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa :

Jos useamman yön tai huoneen asiakas, lähtee ennen sovittua ajankohtaa, on maksettava sovittu hinta käyttämättä jäänneeltä ajalta.